ΠΟΙΟΙ  ΕΙΜΑΣΤΕ  .

 

Η  ΜS  SOLUTIONS  ιδρύθηκε  τον  Ιανουάριο  του  2005  με  έδρα στην  ΜΑΤΡΟΖΟΥ  32  Αθήνα  και  είναι  μέλος  του  Βιοτεχνικού  Επιμελητηρίου  Αθηνών

 

Οι  ιδρυτές  της   ΜS  SOLUTIONS   έχουν  πολυετή  εμπειρία  στη  σχεδίαση  και  υλοποίηση   μεγάλων  ηλεκτρικών  και  τηλεπικοινωνιακών  έργων  που  περιλαμβάνουν  ηλεκτρικά  επαγγελματικών  κτιρίων  δομημένα  καλωδιακά  συστήματα , εκτεταμένα  δίκτυα  οπτικών  ινών  Computer  Rooms  συστημάτων  ασφαλείας  και  τηλεφωνικών  κέντρων .

 

Το προσωπικό  και  οι  συνεργάτες  της  MS  SOLUTIONS   αποτελείται  από  έμπειρους  και  αφοσιωμένους  τεχνικούς  με  πολυετή  εμπειρία  στον  χώρο  και  με  ικανότητα  να  ανταποκριθούν  με  επιτυχία  στις  ανάγκες  του  κάθε  έργου  που  υλοποιούν  .

 

Παρά  το  σύντομο  χρονικό  διάστημα  δραστηριοποίησης  της , η   ΜS SOLUTIONS   ήδη  έχει  να  επιδείξει  ένα  σεβαστό  αριθμό  εκτελεσθέντων  έργων  υψηλών  προδιαγραφών  και  απαιτήσεων , κερδίζοντας  με  αυτό  τον  τρόπο  την  εμπιστοσύνη  των  πελατών  που  την  προτίμησαν  καθώς  και  μια  αξιόλογη  θέση  στο  χώρο .

 

Η  ΜS  SOLUTIONS  είναι  εξουσιοδοτημένος  εγκαταστάτης   των  εταιρειών  PANDUIT , CONNECTIX  , CADDX , GENERAL  ELECTRIC , BITRON .

 

Διαθέτουμε  και  όργανο  πιστοποίησης  δικτύων  υπολογιστών  - τηλεφώνων  και  οπτικών  ινών  FLUKE  DTX  1800 .