ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

2012-01-24 10:02

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΣΕ  ΤΡΙΑ  ΝΕΑ  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ  ΠΑΡΚΑ  ΣΤΗΝ  ΘΗΒΑ .  ΔΙΕΤΕ  ΣΤΙΣ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ .